Maak uw voorkeur kenbaar

Vanaf 24 april 2020

Pre-sale en reserveringsovereenkomst In de Boog

Vanaf 24 april 2020 bieden wij via deze website de 16 woningen In de Boog, Oost Indie de Hoven in Leek aan. Dit zullen we doen op basis van schetsplattegronden, gevels en een bandbreedte verkoopprijs.  U kunt voor deze woningen online uw voorkeur voor een specifieke bouwnummer kenbaar maken en u inschrijven.

Dit doet u door u in te schrijven als belangstellende op deze website www.indeboogleek.nl. Nadat uw inschrijving als belangstellende door ons bevestigd is per email, kunt u via uw eigen persoonlijke omgeving mijnVanWonen één of meerdere bouwnummers van uw voorkeur aangeven.

Inschrijving en toewijzing
Na de inschrijfperiode die eindigt op 1 mei 2020 om 10.00 uur, vindt de toewijzing plaats. Mochten er voor een bouwnummer meerdere gegadigden zijn, dan wordt er op dat moment geloot tussen de geïnteresseerden.

Voordeel van de reserveringsovereenkomst
Vervolgens vinden de gesprekken plaats en vragen wij u de reserveringsovereenkomst te tekenen. De reserveringsovereenkomst is een eerste recht van koop: u schrijft zich in voor een bouwnummer, u tekent een reserveringsovereenkomst, en als de contractstukken (zoals de plattegronden, tekeningen, de definitieve V.O.N. prijs en koopovereenkomst) definitief zijn, heeft u het eerste recht om de woning te kopen. U hoeft op dat moment dus niet meer mee te loten, zoals andere belangstellenden dat wel moeten doen. Deze reservering is kosteloos.

Inschrijving en loting voor de reserveringsovereenkomst
En tenslotte nog: het maakt niet uit of u zich als eerste inschrijft op 24 april, of als laatste op 1 mei om 9.55 uur. Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen als inschrijving. U ontvangt na uw inschrijving een bevestiging hiervan per email. U kunt als geïnteresseerde slechts één keer inschrijven. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten.

Pas na het sluiten van de inschrijfperiode vindt de automatische toewijzing plaats. Indien u een woning toegewezen heeft gekregen zal Thuis Nieuwbouwmakelaars  uit Groningen u uitnodigen voor een (digitale) eerste afspraak. Indien u niet bent ingeloot, ontvangt u van ons per mail bericht. U wordt dan op de reservelijst geplaatst. Deze reservelijst heeft geen volgorde. Indien een reservering wordt geannuleerd zal de computer opnieuw toewijzen uit de volledige lijst met kandidaten.

Deel deze pagina: